Pop/Pop Ballad

Lời bài hát Fight Day – Bolbbalgan4

Thông tin bài hát Tên bài hát: Fight Day Ca sĩ: Bolbbalgan4 Sáng tác: unknown

Lời bài hát Grumpy – Bolbbalgan4

Thông tin bài hát Tên bài hát: Grumpy Ca sĩ: Bolbbalgan4 Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Big Bang – BIGBANG

Thông tin bài hát Tên bài hát: Big Bang Ca sĩ: BIGBANG Sáng tác: unknown

Lời bài hát Rain Sound – Migyo

Thông tin bài hát Tên bài hát: Rain Sound Ca sĩ: Migyo Sáng tác: unknown

Lời bài hát Tears Rain – JL

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tears Rain Ca sĩ: JL Sáng tác: unknown

Lời bài hát Mr . Simple – Super Junior

Thông tin bài hát Tên bài hát: Mr . Simple Ca sĩ: Super Junior Sáng

Lời bài hát Lalala – Mighty Mouth, Soya

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lalala Ca sĩ: Mighty Mouth, Soya Sáng tác:

Lời bài hát Kiss (Acoustic Ver.) – Rainbow

Thông tin bài hát Tên bài hát: Kiss (Acoustic Ver.) Ca sĩ: Rainbow Sáng tác:

Lời bài hát I Was Wrong – Kim Hyung Jun

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Was Wrong Ca sĩ: Kim Hyung Jun

Lời bài hát I’m (내가 저지른 사랑) – Shin Hyun Woo

Thông tin bài hát Tên bài hát: I’m (내가 저지른 사랑) Ca sĩ: Shin Hyun

Lời bài hát Best Luck – CHEN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Best Luck Ca sĩ: CHEN Sáng tác: unknown

Lời bài hát 하늘빛 코트 (Sky Blue Coat) – Lee Jong Hyun, Gong Seung Yeon (이정현 ❤ 공승연)

Thông tin bài hát Tên bài hát: 하늘빛 코트 (Sky Blue Coat) Ca sĩ: Lee

Lời bài hát U Hoo Hoo – Block B

Thông tin bài hát Tên bài hát: U Hoo Hoo Ca sĩ: Block B Sáng

Lời bài hát Mr. Chu – Apink

Thông tin bài hát Tên bài hát: Mr. Chu Ca sĩ: Apink Sáng tác: unknown

Lời bài hát Eyes, Nose, Lips – TAEYANG

Thông tin bài hát Tên bài hát: Eyes, Nose, Lips Ca sĩ: TAEYANG Sáng tác:

Lời bài hát Don’t Cry – G.NA

Thông tin bài hát Tên bài hát: Don’t Cry Ca sĩ: G.NA Sáng tác: unknown

Lời bài hát Every Day – U-Kiss

Thông tin bài hát Tên bài hát: Every Day Ca sĩ: U-Kiss Sáng tác: unknown

Lời bài hát Love That Doesn’t Work Out For Me – Bolbbalgan4

Thông tin bài hát Tên bài hát: Love That Doesn’t Work Out For Me Ca

Lời bài hát Chocolate – Bolbbalgan4

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chocolate Ca sĩ: Bolbbalgan4 Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Lupin – KARA

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lupin Ca sĩ: KARA Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Gangnam Style (Dirt Monkey Remix) – PSY

Thông tin bài hát Tên bài hát: Gangnam Style (Dirt Monkey Remix) Ca sĩ: PSY

1 Comments

Lời bài hát Hope Is A Dream That Doesn’t Sleep – KYUHYUN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hope Is A Dream That Doesn’t Sleep Ca

Lời bài hát What My Eyes Say – Tei

Thông tin bài hát Tên bài hát: What My Eyes Say Ca sĩ: Tei Sáng

Lời bài hát Missing You – BTOB

Thông tin bài hát Tên bài hát: Missing You Ca sĩ: BTOB Sáng tác: unknown