Nhạc Tôn Giáo

Lời bài hát Khúc Họa Bổn Sư Thích Ca – Hoàng Y Nhung

Thông tin bài hát Tên bài hát: Khúc Họa Bổn Sư Thích Ca Ca sĩ:

1 Comments

Lời bài hát Muôn Nẻo Từ Bi – Dee Trần

Thông tin bài hát Tên bài hát: Muôn Nẻo Từ Bi Ca sĩ: Dee Trần

1 Comments

Lời bài hát Thị Kính – Thiện Nhân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Thị Kính Ca sĩ: Thiện Nhân Sáng tác:

Lời bài hát Lời Con Sám Hối – Lâm Chấn Huy

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lời Con Sám Hối Ca sĩ: Lâm Chấn

Lời bài hát Hãy Đưa Con Trở Về – Trung Quân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hãy Đưa Con Trở Về Ca sĩ: Trung

Lời bài hát Đại Bi Tâm Chú – Liêng Kiếng Quang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Đại Bi Tâm Chú Ca sĩ: Liêng Kiếng

Lời bài hát Nghìn Mắt Nghìn Tay – Con Gái Của Bụt

Thông tin bài hát Tên bài hát: Nghìn Mắt Nghìn Tay Ca sĩ: Con Gái

Lời bài hát Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) – Liêng Kiến Quang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) Ca

Lời bài hát Giấc Mơ Con Có Mẹ – Liêng Kiếng Quang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Giấc Mơ Con Có Mẹ Ca sĩ: Liêng

Lời bài hát Trang Nghiêm Cõi Phật A Di Đà – Hùng Thanh

Thông tin bài hát Tên bài hát: Trang Nghiêm Cõi Phật A Di Đà Ca

Lời bài hát Tiếng Chuông Chùa Cổ – Làng Mai

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tiếng Chuông Chùa Cổ Ca sĩ: Làng Mai

Lời bài hát Theo đường chân lý – Thích Thiện Mỹ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Theo đường chân lý Ca sĩ: Thích Thiện

Lời bài hát Ngài Vẫn Chọn Con – Kim Thu Phong

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngài Vẫn Chọn Con Ca sĩ: Kim Thu

Lời bài hát Ngài yêu con – Lan Trâm

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngài yêu con Ca sĩ: Lan Trâm Sáng

Lời bài hát Liên Hoa – Con Gái Của Bụt

Thông tin bài hát Tên bài hát: Liên Hoa Ca sĩ: Con Gái Của Bụt

Lời bài hát Vía Phật A Di Đà – Võ Hạ Trâm

Thông tin bài hát Tên bài hát: Vía Phật A Di Đà Ca sĩ: Võ

Lời bài hát Namo Ratna Trayayà – Quán Âm Thập Nhất Diện Sanskrit – Trường Kha

Thông tin bài hát Tên bài hát: Namo Ratna Trayayà – Quán Âm Thập Nhất

Lời bài hát Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi – NY NY

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi Ca

Lời bài hát Chào Lửa Thiêng – TNTT

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chào Lửa Thiêng Ca sĩ: TNTT Sáng tác:

Lời bài hát Chú Đại Bi – Phi Nhung

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chú Đại Bi Ca sĩ: Phi Nhung Sáng

Lời bài hát 01.Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni – Nhiều ca sĩ

Thông tin bài hát Tên bài hát: 01.Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni

Lời bài hát Sám Nguyện – Con Gái Của Bụt

Thông tin bài hát Tên bài hát: Sám Nguyện Ca sĩ: Con Gái Của Bụt

Lời bài hát Tụng Chú Đại Bi 21 Biến – Thích Trí Thoát

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tụng Chú Đại Bi 21 Biến Ca sĩ:

Lời bài hát Hành Hương Phật Tích – Hùng Thanh

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hành Hương Phật Tích Ca sĩ: Hùng Thanh