Nhạc Trịnh

Lời bài hát Tuổi Đời Mênh Mông – Tăng Vịnh Nghi

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tuổi Đời Mênh Mông Ca sĩ: Tăng Vịnh

1 Comments

Lời bài hát Phôi Pha – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Phôi Pha Ca sĩ: Lân Nhã Sáng tác:

Lời bài hát Tình Sầu – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tình Sầu Ca sĩ: Lân Nhã Sáng tác:

Lời bài hát Còn Tuổi Nào Cho Em – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Còn Tuổi Nào Cho Em Ca sĩ: Lân

Lời bài hát Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu Ca sĩ:

Lời bài hát Như Một Lời Chia Tay – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Như Một Lời Chia Tay Ca sĩ: Lân

Lời bài hát Biển Nhớ – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Biển Nhớ Ca sĩ: Lân Nhã Sáng tác:

Lời bài hát Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên – Lân Nhã

Thông tin bài hát Tên bài hát: Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Ca

Lời bài hát Xin Mặt Trời Ngủ Yên – Tuyết Thanh, Công Trứ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Xin Mặt Trời Ngủ Yên Ca sĩ: Tuyết

Lời bài hát Em còn nhớ hay đã quên – Toàn Nguyễn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Em còn nhớ hay đã quên Ca sĩ:

Lời bài hát Dấu Chân Địa Đàng – Tuấn Vũ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Dấu Chân Địa Đàng Ca sĩ: Tuấn Vũ

1 Comments

Lời bài hát Cát Bụi – Hoàng Lê Vi

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cát Bụi Ca sĩ: Hoàng Lê Vi Sáng

Lời bài hát Hạ trắng – Toàn Nguyễn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hạ trắng Ca sĩ: Toàn Nguyễn Sáng tác:

Lời bài hát Khúc Thụy Du – Lưu Ánh Loan

Thông tin bài hát Tên bài hát: Khúc Thụy Du Ca sĩ: Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Cho Một Người Vừa Nằm Xuống – Khánh Ly

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cho Một Người Vừa Nằm Xuống Ca sĩ:

Lời bài hát Quỳnh Hương – Mỹ Linh

Thông tin bài hát Tên bài hát: Quỳnh Hương Ca sĩ: Mỹ Linh Sáng tác:

Lời bài hát Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ – Duy Quang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ Ca sĩ:

Lời bài hát Hạ Trắng – Khánh Ly

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hạ Trắng Ca sĩ: Khánh Ly Sáng tác:

Lời bài hát Hạ Trắng – Cẩm Vân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hạ Trắng Ca sĩ: Cẩm Vân Sáng tác:

Lời bài hát Như Một Lời Chia Tay – Thu Phương

Thông tin bài hát Tên bài hát: Như Một Lời Chia Tay Ca sĩ: Thu

Lời bài hát Cỏ Xót Xa Đưa – Ý Lan

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cỏ Xót Xa Đưa Ca sĩ: Ý Lan

Lời bài hát Rừng Xưa Đã Khép – Giang Trang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Rừng Xưa Đã Khép Ca sĩ: Giang Trang

Lời bài hát Như Tiếng Thở Dài – Giang Trang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Như Tiếng Thở Dài Ca sĩ: Giang Trang

Lời bài hát Dấu Chân Địa Đàng – Hồng Mơ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Dấu Chân Địa Đàng Ca sĩ: Hồng Mơ