237

Lời bài hát Lalala – Mighty Mouth, Soya

Lalala - Mighty Mouth, Soya

Lalala - Mighty Mouth, Soya

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Lalala
Ca sĩ: Mighty Mouth, Soya
Sáng tác: unknown
Album: Lalala
Ngày ra mắt: 30/06/2011
Thể loại: Hàn Quốc, Rap / Hip Hop, Pop/Pop Ballad

 

Lời bài hát Lalala – Mighty Mouth, Soya

나 오늘 떠날 거야 나를 찾지 말아줘
저 뜨거운 태양을 만나러 갈꺼야
춤추고 노래 부르는
여행이 시작 된 거야
Hooo lets party
Olla fiesta amigo fiesta
Senorita fiesta
Alle alle alle alle
Olla fiesta amiga fiesta
Senorito fiesta
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄라 라라라라
Yo yo yo yo 날 찾지 마요
저 태양이 날 부르네요
잠시만요 나 떠나요
잃어버린 나를 찾아 올게요
전화기는 잠시 꺼놓고
음악은 크게 틀어놓고
그 노래를 같이 따라 부르며
랄라 랄랄라 랄랄라
날 찾지마
Sorry I’m on a vacation
이 순간만을 꿈꿔 왔던 거야
fiesta
나도 그대를 따라 떠나고 싶어요
자 이제 가방을 메고 나와 같이
let’s go
나 오늘 떠날 거야
나를 찾지 말아줘
저 뜨거운 태양을 만나러 갈꺼야
춤추고 노래 부르는
여행이 시작 된 거야 Fiesta
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄라 라라라라
난 오늘은 즐길래 내일은 몰라
하고 싶은 것 마음대로 골라
자 놀자 또 놀자
지쳐 쓰러질 때까지 놀아보자
지나간 얘기들은 이제 그만
내가 사랑하는 친구들과 이 음악
이 순간 이것 만으로도 충분해
날 찾지마
Sorry I’m on a vacation
이 순간만을 꿈꿔 왔던 거야
fiesta
나도 그대를 따라 떠나고 싶어요
자 이제 가방을 메고 나와 같이
let’s go
나 오늘 떠날 거야
나를 찾지 말아줘
저 뜨거운 태양을 만나러 갈꺼야
춤추고 노래 부르는
여행이 시작 된 거야 Fiesta
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄라 라라라라
Olla fiesta amigo fiesta
Senorita fiesta
Alle alle alle alle
Olla fiesta amiga fiesta
Senorito fiesta
나 오늘 떠날 거야 나를 찾지 말아줘
저 뜨거운 태양을 만나러 갈꺼야
춤추고 노래 부르는
여행이 시작 된 거야 Fiesta
나 오늘 떠날 거야
나를 찾지 말아줘
저 뜨거운 태양을 만나러 갈꺼야
춤추고 노래 부르는
여행이 시작 된 거야
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄랄라 랄랄라 라랄라
랄랄라 라랄라 라라라라

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *