Rock

Lời bài hát Youth (Rock Ver.) – Kim Feel

Thông tin bài hát Tên bài hát: Youth (Rock Ver.) Ca sĩ: Kim Feel Sáng

Lời bài hát Blue Christmas – Elvis Presley

Thông tin bài hát Tên bài hát: Blue Christmas Ca sĩ: Elvis Presley Sáng tác:

Lời bài hát Mad Man Moon – Genesis

Thông tin bài hát Tên bài hát: Mad Man Moon Ca sĩ: Genesis Sáng tác:

Lời bài hát Waltz – Love Psychedelico

Thông tin bài hát Tên bài hát: Waltz Ca sĩ: Love Psychedelico Sáng tác: unknown

Lời bài hát The Devil In I – Slipknot

Thông tin bài hát Tên bài hát: The Devil In I Ca sĩ: Slipknot Sáng

Lời bài hát Wao! – UNICORN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Wao! Ca sĩ: UNICORN Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát I Will Be With You – Love Psychedelico

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Will Be With You Ca sĩ: Love

Lời bài hát The Everlasting Gaze – Smashing Pumpkins

Thông tin bài hát Tên bài hát: The Everlasting Gaze Ca sĩ: Smashing Pumpkins Sáng

Lời bài hát Everlong – Foo Fighters

Thông tin bài hát Tên bài hát: Everlong Ca sĩ: Foo Fighters Sáng tác: unknown

Lời bài hát True Friends – Bring Me The Horizon

Thông tin bài hát Tên bài hát: True Friends Ca sĩ: Bring Me The Horizon

Lời bài hát Assassin – John Mayer

Thông tin bài hát Tên bài hát: Assassin Ca sĩ: John Mayer Sáng tác: unknown

Lời bài hát Criminal – Fiona Apple

Thông tin bài hát Tên bài hát: Criminal Ca sĩ: Fiona Apple Sáng tác: unknown

Lời bài hát Satan’s Sword (I Have Become) (live) – Behemoth

Thông tin bài hát Tên bài hát: Satan’s Sword (I Have Become) (live) Ca sĩ:

Lời bài hát Where Do We Draw The Line – Poets Of The Fall

Thông tin bài hát Tên bài hát: Where Do We Draw The Line Ca sĩ:

Lời bài hát Snake Fighting – ELLEGARDEN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Snake Fighting Ca sĩ: ELLEGARDEN Sáng tác: unknown

Lời bài hát I Hope – Day6

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Hope Ca sĩ: Day6 Sáng tác: unknown

Lời bài hát Buriki no Dance – SymaG

Thông tin bài hát Tên bài hát: Buriki no Dance Ca sĩ: SymaG Sáng tác:

Lời bài hát Blind – TRAX

Thông tin bài hát Tên bài hát: Blind Ca sĩ: TRAX Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát 7 -seven- – FLOW, GRANRODEO

Thông tin bài hát Tên bài hát: 7 -seven- Ca sĩ: FLOW, GRANRODEO Sáng tác:

Lời bài hát 音の葉 (Oto No Ha) – RADWIMPS

Thông tin bài hát Tên bài hát: 音の葉 (Oto No Ha) Ca sĩ: RADWIMPS Sáng

Lời bài hát A Song From Under The Floorboards – Morrissey

Thông tin bài hát Tên bài hát: A Song From Under The Floorboards Ca sĩ:

Lời bài hát Too Legit To Quit (Born To Die Cover) – The Amity Affliction

Thông tin bài hát Tên bài hát: Too Legit To Quit (Born To Die Cover)

Lời bài hát Sleep – My Chemical Romance

Thông tin bài hát Tên bài hát: Sleep Ca sĩ: My Chemical Romance Sáng tác:

Lời bài hát My Fate – Anna Tsuchiya

Thông tin bài hát Tên bài hát: My Fate Ca sĩ: Anna Tsuchiya Sáng tác: