R&B / Soul

Lời bài hát Oh My Love – Chris Brown

Thông tin bài hát Tên bài hát: Oh My Love Ca sĩ: Chris Brown Sáng

Lời bài hát My Bad – Khalid

Thông tin bài hát Tên bài hát: My Bad Ca sĩ: Khalid Sáng tác: unknown

Lời bài hát Bluffin’ – Khalid

Thông tin bài hát Tên bài hát: Bluffin’ Ca sĩ: Khalid Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát P.Y.T. (Pretty Young Thing) – Michael Jackson

Thông tin bài hát Tên bài hát: P.Y.T. (Pretty Young Thing) Ca sĩ: Michael Jackson

Lời bài hát Should’ve Kissed You – Chris Brown

Thông tin bài hát Tên bài hát: Should’ve Kissed You Ca sĩ: Chris Brown Sáng

Lời bài hát Nights – Frank Ocean

Thông tin bài hát Tên bài hát: Nights Ca sĩ: Frank Ocean Sáng tác: unknown

Lời bài hát I Like Sexy Girl – Joe

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Like Sexy Girl Ca sĩ: Joe Sáng

Lời bài hát Alive – Khalid

Thông tin bài hát Tên bài hát: Alive Ca sĩ: Khalid Sáng tác: Emily Warren

Lời bài hát Heaven – Khalid

Thông tin bài hát Tên bài hát: Heaven Ca sĩ: Khalid Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát When I’m Gone – Zack Knight

Thông tin bài hát Tên bài hát: When I’m Gone Ca sĩ: Zack Knight Sáng

Lời bài hát Weak When Ur Around (Acoustic) – BlackBear

Thông tin bài hát Tên bài hát: Weak When Ur Around (Acoustic) Ca sĩ: BlackBear

Lời bài hát Don’t Mistake Me – Keisha White

Thông tin bài hát Tên bài hát: Don’t Mistake Me Ca sĩ: Keisha White Sáng

Lời bài hát Bleeding Love – Leona Lewis

Thông tin bài hát Tên bài hát: Bleeding Love Ca sĩ: Leona Lewis Sáng tác:

Lời bài hát Coke & Henny Pt. 2 – Pink Sweat$

Thông tin bài hát Tên bài hát: Coke & Henny Pt. 2 Ca sĩ: Pink

Lời bài hát Beautiful Girls – Sean Kingston

Thông tin bài hát Tên bài hát: Beautiful Girls Ca sĩ: Sean Kingston Sáng tác:

Lời bài hát Animal – Trey Songz

Thông tin bài hát Tên bài hát: Animal Ca sĩ: Trey Songz Sáng tác: unknown

Lời bài hát Easy Come Easy Go – Sweetbox

Thông tin bài hát Tên bài hát: Easy Come Easy Go Ca sĩ: Sweetbox Sáng

Lời bài hát Fallin’ (Live) – Alicia Keys

Thông tin bài hát Tên bài hát: Fallin’ (Live) Ca sĩ: Alicia Keys Sáng tác:

1 Comments

Lời bài hát It’s Gonna Be Me – ‘N Sync

Thông tin bài hát Tên bài hát: It’s Gonna Be Me Ca sĩ: ‘N Sync

Lời bài hát X. – Chris Brown

Thông tin bài hát Tên bài hát: X. Ca sĩ: Chris Brown Sáng tác: unknown

Lời bài hát Get Up – Ciara

Thông tin bài hát Tên bài hát: Get Up Ca sĩ: Ciara Sáng tác: unknown

Lời bài hát Handcuffs – Mobb Deep

Thông tin bài hát Tên bài hát: Handcuffs Ca sĩ: Mobb Deep Sáng tác: Album:

Lời bài hát No One Else Comes Close – Joe

Thông tin bài hát Tên bài hát: No One Else Comes Close Ca sĩ: Joe

Lời bài hát P.O.V. – dsvn

Thông tin bài hát Tên bài hát: P.O.V. Ca sĩ: dsvn Sáng tác: unknown Album: