195

Lời bài hát U Hoo Hoo – Block B

U Hoo Hoo - Block B

U Hoo Hoo - Block B

Thông tin bài hát

Tên bài hát: U Hoo Hoo
Ca sĩ: Block B
Sáng tác: unknown
Album: New Kids On The Block
Ngày ra mắt: 23/06/2011
Thể loại: Hàn Quốc, Pop/Pop Ballad

 

Lời bài hát U Hoo Hoo – Block B

가만 있다가도 미소가
oh oh just smile again
보는것만으로 가슴이
oh oh Im going crazy
OH 너와 길을걷는것
너와 맛있는걸 먹는것
말다툼하는것 모두
너무 좋아 지금은
다가올 주말을 생각하면
I love you 너의 예쁜 미소에
I need you 난 웃음짓게돼
네 생각에 자고 네생각에 깨
네 동생에게도 샘내게 돼
이런 내 맘 알아줄래
이젠 내게 기대 기대 기대
Beautiful ma love love love
너만 보면 유후후 마냥 유후후
baby 나도 몰래
내입에선 Calling you
내 맘이 왜 이래 이래 이래
Beautiful ma love love love
너만 보면 유후후 마냥 유후후
baby 오늘보고 내일 또 봐도
think for you
oh 가장 듣고싶은 말은 내거
가장 듣기싫은 말은 내일봐
날 감동하게 하는말 오직 너뿐
내 감성을 사춘기때로 바꿔놨어
속 전부 탄로났어
I feel so hot hot hot
심장을 달궈놨어
이젠 너말고는 다 뒷전
결혼 까짓 거 하지뭐
단단히 너란 인연과 깊어가
I’m in love
이젠 내게 기대 기대 기대
Beautiful ma love love love
너만 보면 유후후 마냥 유후후
baby 나도몰래 내입에선
Calling you
내 맘이 왜 이래 이래 이래
Beautiful ma love love love
너만 보면 유후후 마냥 유후후
baby 오늘보고 내일 또 봐도
think for you
가만히 있어줄래
입술이 볼에 닿게
아프지 말아줄래
걱정 돼 울지 않게
I got a love got a love
I got a love I got a love
baby never let you down
I got a love I got a love
I got a love got a love
I got a love I got a love
baby never let you down
I got a love
하루종일 붙어 지지고 볶고싶어
눈 감고 있을 때 마저 보고싶어
니 사랑이 거짓이라도 속고싶어
그래 이 순간 만큼
정신줄 놓고싶어
I wanna tell ya
진짜 이런감정은 처음이야
너와 있을 땐 시간이 빨라
너무 겁이나
내가 대체 왜 이럴까
웃음이 실실나
내 맘도 사랑도 더 커져가
you feel now
이젠 내게 기대 기대 기대
Beautiful ma love love love
너만 보면 유후후 마냥 유후후
baby 나도 몰래 내 입에선
Calling you
내 맘이 왜 이래 이래 이래
Beautiful ma love love love
너만 보면 유후후 마냥 유후후
baby 오늘보고 내일 또 봐도
think for you
I like it I I I like it
you know that I love you
I like it I I I like it
you know that I want you
like it like it
you know that I love you
love you want you ha ha ha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *