Hàn Quốc

Lời bài hát Playboy – EXO

Thông tin bài hát Tên bài hát: Playboy Ca sĩ: EXO Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Fight Day – Bolbbalgan4

Thông tin bài hát Tên bài hát: Fight Day Ca sĩ: Bolbbalgan4 Sáng tác: unknown

Lời bài hát Grumpy – Bolbbalgan4

Thông tin bài hát Tên bài hát: Grumpy Ca sĩ: Bolbbalgan4 Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Youth (Rock Ver.) – Kim Feel

Thông tin bài hát Tên bài hát: Youth (Rock Ver.) Ca sĩ: Kim Feel Sáng

Lời bài hát Big Bang – BIGBANG

Thông tin bài hát Tên bài hát: Big Bang Ca sĩ: BIGBANG Sáng tác: unknown

Lời bài hát Rain Sound – Migyo

Thông tin bài hát Tên bài hát: Rain Sound Ca sĩ: Migyo Sáng tác: unknown

Lời bài hát Tears Rain – JL

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tears Rain Ca sĩ: JL Sáng tác: unknown

Lời bài hát Mr . Simple – Super Junior

Thông tin bài hát Tên bài hát: Mr . Simple Ca sĩ: Super Junior Sáng

Lời bài hát Lalala – Mighty Mouth, Soya

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lalala Ca sĩ: Mighty Mouth, Soya Sáng tác:

Lời bài hát Paradise – BTS

Thông tin bài hát Tên bài hát: Paradise Ca sĩ: BTS Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Feel Like Falling In Love – MeloMance

Thông tin bài hát Tên bài hát: Feel Like Falling In Love Ca sĩ: MeloMance

Lời bài hát Kiss (Acoustic Ver.) – Rainbow

Thông tin bài hát Tên bài hát: Kiss (Acoustic Ver.) Ca sĩ: Rainbow Sáng tác:

Lời bài hát I Was Wrong – Kim Hyung Jun

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Was Wrong Ca sĩ: Kim Hyung Jun

Lời bài hát My Time with You (Cheese In The Trap OST) – Vanilla Acoustic

Thông tin bài hát Tên bài hát: My Time with You (Cheese In The Trap

Lời bài hát Best Luck – CHEN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Best Luck Ca sĩ: CHEN Sáng tác: unknown

Lời bài hát Love U – TEEN TOP

Thông tin bài hát Tên bài hát: Love U Ca sĩ: TEEN TOP Sáng tác:

Lời bài hát Make Love – BIGBANG

Thông tin bài hát Tên bài hát: Make Love Ca sĩ: BIGBANG Sáng tác: unknown

Lời bài hát 하늘빛 코트 (Sky Blue Coat) – Lee Jong Hyun, Gong Seung Yeon (이정현 ❤ 공승연)

Thông tin bài hát Tên bài hát: 하늘빛 코트 (Sky Blue Coat) Ca sĩ: Lee

Lời bài hát Holiday – Henry

Thông tin bài hát Tên bài hát: Holiday Ca sĩ: Henry Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát I Hope – Day6

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Hope Ca sĩ: Day6 Sáng tác: unknown

Lời bài hát Boom – WINNER

Thông tin bài hát Tên bài hát: Boom Ca sĩ: WINNER Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Blind – TRAX

Thông tin bài hát Tên bài hát: Blind Ca sĩ: TRAX Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát U Hoo Hoo – Block B

Thông tin bài hát Tên bài hát: U Hoo Hoo Ca sĩ: Block B Sáng

Lời bài hát Very Very Very – I.O.I

Thông tin bài hát Tên bài hát: Very Very Very Ca sĩ: I.O.I Sáng tác: