Dance Pop

Lời bài hát Playboy – EXO

Thông tin bài hát Tên bài hát: Playboy Ca sĩ: EXO Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát I Was Wrong – Kim Hyung Jun

Thông tin bài hát Tên bài hát: I Was Wrong Ca sĩ: Kim Hyung Jun

Lời bài hát Love U – TEEN TOP

Thông tin bài hát Tên bài hát: Love U Ca sĩ: TEEN TOP Sáng tác:

Lời bài hát Holiday – Henry

Thông tin bài hát Tên bài hát: Holiday Ca sĩ: Henry Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Boom – WINNER

Thông tin bài hát Tên bài hát: Boom Ca sĩ: WINNER Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Very Very Very – I.O.I

Thông tin bài hát Tên bài hát: Very Very Very Ca sĩ: I.O.I Sáng tác:

Lời bài hát Day By Day – BIGBANG

Thông tin bài hát Tên bài hát: Day By Day Ca sĩ: BIGBANG Sáng tác:

Lời bài hát Every Day – U-Kiss

Thông tin bài hát Tên bài hát: Every Day Ca sĩ: U-Kiss Sáng tác: unknown

Lời bài hát Painkiller (Inst.) – Spica

Thông tin bài hát Tên bài hát: Painkiller (Inst.) Ca sĩ: Spica Sáng tác: unknown

Lời bài hát ZzZz – Mamamoo

Thông tin bài hát Tên bài hát: ZzZz Ca sĩ: Mamamoo Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát rEALITY – Mamamoo

Thông tin bài hát Tên bài hát: rEALITY Ca sĩ: Mamamoo Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát I’m Your Fan – Mamamoo

Thông tin bài hát Tên bài hát: I’m Your Fan Ca sĩ: Mamamoo Sáng tác:

Lời bài hát Gangnam Style (Dirt Monkey Remix) – PSY

Thông tin bài hát Tên bài hát: Gangnam Style (Dirt Monkey Remix) Ca sĩ: PSY

1 Comments

Lời bài hát Back 2 U – THE BOYZ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Back 2 U Ca sĩ: THE BOYZ Sáng

Lời bài hát Manse (Hiphop Team Ver.) – SEVENTEEN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Manse (Hiphop Team Ver.) Ca sĩ: SEVENTEEN Sáng

Lời bài hát Rocking – TEEN TOP

Thông tin bài hát Tên bài hát: Rocking Ca sĩ: TEEN TOP Sáng tác: unknown

Lời bài hát Laughter – SEVENTEEN

Thông tin bài hát Tên bài hát: Laughter Ca sĩ: SEVENTEEN Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát Love Bug – GFRIEND

Thông tin bài hát Tên bài hát: Love Bug Ca sĩ: GFRIEND Sáng tác: unknown

Lời bài hát Kill Bill – Brown Eyed Girls

Thông tin bài hát Tên bài hát: Kill Bill Ca sĩ: Brown Eyed Girls Sáng

Lời bài hát MY TREASURE – Treasure

Thông tin bài hát Tên bài hát: MY TREASURE Ca sĩ: Treasure Sáng tác: Aftrshok,

Lời bài hát Thumb Up – Hong Jin Young

Thông tin bài hát Tên bài hát: Thumb Up Ca sĩ: Hong Jin Young Sáng

Lời bài hát Red Queen – IU, Zion.T

Thông tin bài hát Tên bài hát: Red Queen Ca sĩ: IU, Zion.T Sáng tác:

Lời bài hát Siren – Sunmi

Thông tin bài hát Tên bài hát: Siren Ca sĩ: Sunmi Sáng tác: unknown Album:

Lời bài hát 365 Fresh – Triple H

Thông tin bài hát Tên bài hát: 365 Fresh Ca sĩ: Triple H Sáng tác: