106

Lời bài hát The Incy Wincy Spider (Sing-Along) – Songs For Children

The Incy Wincy Spider (Sing-Along) - Songs For Children

The Incy Wincy Spider (Sing-Along) - Songs For Children

Thông tin bài hát

Tên bài hát: The Incy Wincy Spider (Sing-Along)
Ca sĩ: Songs For Children
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: unknown

 

Lời bài hát The Incy Wincy Spider (Sing-Along) – Songs For ChildrenBài hát: The Incy Wincy Spider
Ca sĩ: Songs For Children

The itsy bitsy spider
Went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun
And dried up all the rain
And the itsy bitsy spider
Went up the spout again

The itsy bitsy spider
Went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun
And dried up all the rain
And the itsy bitsy spider
Went up the spout again

The itsy bitsy spider
Went up the water spout
Down came the rain
And washed the spider out
Out came the sun
And dried up all the rain
And the itsy bitsy spider
Went up the spout again

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *