109

Lời bài hát Tay Trái Chỉ Trăng [ OST Hương Mật Tựa Khói Sương ] – Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng  [ OST Hương Mật Tựa Khói Sương ] - Tát Đỉnh Đỉnh

Tay Trái Chỉ Trăng  [ OST Hương Mật Tựa Khói Sương ] - Tát Đỉnh Đỉnh

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Tay Trái Chỉ Trăng [ OST Hương Mật Tựa Khói Sương ] Ca sĩ: Tát Đỉnh Đỉnh
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 25/04/2018
Thể loại: Nhạc Phim, Hoa Ngữ, Trung Quốc, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Tay Trái Chỉ Trăng [ OST Hương Mật Tựa Khói Sương ] – Tát Đỉnh Đỉnh

Zuǒshǒu wò dàdì yòushǒu wòzhe tiān [1] zhǎng wén lìe chūle shí fāng de shǎndìan
bǎ shíguāng cōngcōng dùihùan chéngle nían
sānqiānshì rú suǒ bùjìan
zuǒshǒu niānzhe huā yòushǒu wǔzhe jìan
méi jiān lùoxìale yī wàn nían de xuě
yīdī lèi a a a
nà shì wǒ a a a
zuǒshǒu yī tánzhǐ yòushǒu dànzhúo xían
zhōují bǎidù zài wàng chuān de shuǐ jiān
dāng fánnǎo néng kāi chū yī duǒ hóng lían
mò tíngxiē gěi wǒ zánìan
zuǒshǒu zhǐzhe yùe yòushǒu qǔ hóngxìan
cìyǔ nǐ hé wǒ ruyúàn de qíngyúan
yùeguāng zhōng a a a
nǐ hé wǒ a a a
zuǒshǒu hùachéng yǔ yòushǒu chéng línpìan
mǒu shì zài ýun shàng mǒu shì zài lín jìan
yùan súi nǐ yòng yī lì wéi chén de muyá̀ng
zài suǒyǒu chénshì fúxìan
wǒ zuǒshǒu ná qǐ nǐ yòu shǒu fàngxìa nǐ
hézhǎng shí nǐ quánbù bèi shōuhúi xīnjiān
yī zhù xiāng a a a
nǐ shì wǒ wú èr wú bíe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *