26

Lời bài hát Nhân Sinh Quán (Lo-fi) – HHD, Jin Tuấn Nam

Nhân Sinh Quán (Lo-fi) - HHD, Jin Tuấn Nam

Nhân Sinh Quán (Lo-fi) - HHD, Jin Tuấn Nam

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Nhân Sinh Quán (Lo-fi)
Ca sĩ: HHD, Jin Tuấn Nam
Sáng tác: Jin Tuấn Nam
Album: Nhân Sinh Quán (Lo-fi) (Single)
Ngày ra mắt: 31/05/2024
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Nhân Sinh Quán (Lo-fi) – HHD, Jin Tuấn Nam

Trước bồng lai ngoái lại
Thế gian còn sân si
Khoảng cách Phật và ma
Cách biệt một ánh nhìn thôi
Kẻ phiêu du nửa đời chẳng lo
Tâm tịnh mang phước an
Đông thủy ngoạn Tây núi cao
Đã hiểu thấu nhân sinh này
Ân oán luân hồi
Kiếp người đa đoan
Danh lợi khiến từ bi biến tan
Phúc hay họa đến khó can
Trời không phú trời cũng chẳng mang
Bước qua ải tham sân si
Bỏ đi hết tục trần vướng mi
Lòng nhẹ nhõm
Như bông tuyết rơi dập dìu
Chân trần bước đi
Mong độ kiếp từ bi
Trước khi hoa ưu đàm
Nở trên bố y
Tận dương khí ngày ta khép mi
Dẫu gia tài lớn đến đâu
Một trăm năm đời người chẳng lâu
Tại sao phải hơn thua với nhau làm gì
Trước bồng lai ngoái lại
Thế gian còn sân si
Khoảng cách Phật và ma
Cách biệt một ánh nhìn thôi
Kẻ phiêu du nửa đời chẳng lo
Tâm tịnh mang phước an
Đông thủy ngoạn Tây núi cao
Đã hiểu thấu nhân sinh này
Ân oán luân hồi
Kiếp người đa đoan
Danh lợi khiến từ bi biến tan
Phúc hay họa đến khó can
Trời không phú trời cũng chẳng mang
Bước qua ải tham sân si
Bỏ đi hết tục trần vướng mi
Lòng nhẹ nhõm
Như bông tuyết rơi dập dìu
Chân trần bước đi
Mong độ kiếp từ bi
Trước khi hoa ưu đàm
Nở trên bố y
Tận dương khí ngày ta khép mi
Dẫu gia tài lớn đến đâu
Một trăm năm đời người chẳng lâu
Tại sao phải hơn thua với nhau làm gì
Chân trần bước đi
Mong độ kiếp từ bi
Trước khi hoa ưu đàm
Nở trên bố y
Tận dương khí ngày ta khép mi
Dẫu gia tài lớn đến đâu
Một trăm năm đời người chẳng lâu
Tại sao phải hơn thua với nhau làm gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *