116

Lời bài hát Jingle Bells – Crazy Frog

Jingle Bells - Crazy Frog

Jingle Bells - Crazy Frog

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Jingle Bells
Ca sĩ: Crazy Frog
Sáng tác: unknown
Album: Crazy Winter Hits II
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: Âu Mỹ, Electronic / Dance

 

Lời bài hát Jingle Bells – Crazy FrogBài hát: Jingle Bells
Ca sĩ: Crazy Frog

It’s Christmasssssss

Ding-Ding-Ding Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding

Jingle bells Jingle bells
Jingle all the way

Baarp!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

(Hey!)
Jingle bells Jingle bells
Jingle all the day
Baarp!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

(Ding-Ding)

(Baarp-Baarp)

(Baam-Baam)

(Whoaaaaa)

(Ding-Ding)

(Baarp-Baarp)

Jingle bells Jingle bells
Jingle all the way
Baarp!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
(Hey!)
Jingle bells Jingle bells
Jingle all the day
Baarp!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding
(Hey!)

Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding
D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding
Baam!

(Ding-Ding)

(Baarp-Baarp)

(Baam-Baam)

(Whoaaaaa)

(Ding-Ding)

(Baarp-Baarp)

It’s Christmasssssss

Ding-Ding-Ding Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding

Ding-Ding-Ding Ding-Ding-Ding
Ding-Ding-Ding D-Ding
Baarp!
Ding-Ding-Ding D-Ding-Ding-Ding
D-D-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding

Jingle bells Jingle bells
Jingle all the way

Baarp!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

(Hey!)
Jingle bells Jingle bells
Jingle all the day
Baarp!
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh

It’s Christmasssssss

1 thoughts on “Lời bài hát Jingle Bells – Crazy Frog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *