Vết Chân Tròn Trên Cát

Lời bài hát Vết Chân Tròn Trên Cát – NSƯT Thái Bảo

Thông tin bài hát Tên bài hát: Vết Chân Tròn Trên Cát Ca sĩ: NSƯT

Lời bài hát Vết Chân Tròn Trên Cát – Trần Tiến

Thông tin bài hát Tên bài hát: Vết Chân Tròn Trên Cát Ca sĩ: Trần

Lời bài hát Vết Chân Tròn Trên Cát – Lưu Ánh Loan

Thông tin bài hát Tên bài hát: Vết Chân Tròn Trên Cát Ca sĩ: Lưu