Tei

Lời bài hát What My Eyes Say – Tei

Thông tin bài hát Tên bài hát: What My Eyes Say Ca sĩ: Tei Sáng

Lời bài hát From Where To Where (Inst.) – Tei

Thông tin bài hát Tên bài hát: From Where To Where (Inst.) Ca sĩ: Tei

Lời bài hát From Where To Where – Tei

Thông tin bài hát Tên bài hát: From Where To Where Ca sĩ: Tei Sáng