Roy Nguyễn

Lời bài hát Sau Này – Trịnh Tú Trung, Roy Nguyễn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Sau Này Ca sĩ: Trịnh Tú Trung, Roy

Lời bài hát Chớ Để Ngày Mai – Roy Nguyễn, Khánh Vân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chớ Để Ngày Mai Ca sĩ: Roy Nguyễn,

Lời bài hát Dưới Những Áng Mây Bay (Under The Clouds) – Roy Nguyễn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Dưới Những Áng Mây Bay (Under The Clouds)

Lời bài hát Đau Rồi Cũng Sẽ Qua – Roy Nguyễn, Reddy

Thông tin bài hát Tên bài hát: Đau Rồi Cũng Sẽ Qua Ca sĩ: Roy