Người Tình

Lời bài hát Người Tình – Mai Thiên Vân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Người Tình Ca sĩ: Mai Thiên Vân Sáng

Lời bài hát Người Tình – Lệ Quyên

Thông tin bài hát Tên bài hát: Người Tình Ca sĩ: Lệ Quyên Sáng tác: