Ngọn Trúc Đào

Lời bài hát Ngọn Trúc Đào – Lệ Quyên

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngọn Trúc Đào Ca sĩ: Lệ Quyên Sáng

Lời bài hát Ngọn Trúc Đào – Trần Mỹ Ngọc

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngọn Trúc Đào Ca sĩ: Trần Mỹ Ngọc

Lời bài hát Ngọn Trúc Đào – Cẩm Ly, Quốc Đại

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngọn Trúc Đào Ca sĩ: Cẩm Ly, Quốc