Minh Luân

Lời bài hát Dù Anh Nghèo – Minh Luân, Tố My

Thông tin bài hát Tên bài hát: Dù Anh Nghèo Ca sĩ: Minh Luân, Tố

Lời bài hát Chỉ Có Bạn Bè Thôi – Minh Luân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chỉ Có Bạn Bè Thôi Ca sĩ: Minh

Lời bài hát Tình Nhỏ Mau Quên – Thiên Hương, Minh Luân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tình Nhỏ Mau Quên Ca sĩ: Thiên Hương,

Lời bài hát Thề Non Hẹn Biển – Thiên Hương, Minh Luân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Thề Non Hẹn Biển Ca sĩ: Thiên Hương,

Lời bài hát Em Giờ Thân Gái Long Đong – Minh Luân

Thông tin bài hát Tên bài hát: Em Giờ Thân Gái Long Đong Ca sĩ: