Lời Ru Một Đời

Lời bài hát Lời Ru Một Đời – Cao Thái Sơn, Nguyễn Hồng Thuận

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lời Ru Một Đời Ca sĩ: Cao Thái