Konis Williams

Lời bài hát Ước Mơ Của Bạn – Chung Thanh Duy, Hamin, Konis Williams

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ước Mơ Của Bạn Ca sĩ: Chung Thanh

Lời bài hát Chỉ Là Lời Nói – Chung Thanh Duy, Konis Williams

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chỉ Là Lời Nói Ca sĩ: Chung Thanh

Lời bài hát Trách Móc Nhau Bạc Tình (Chill Version) – Chung Thanh Duy, Konis Williams

Thông tin bài hát Tên bài hát: Trách Móc Nhau Bạc Tình (Chill Version) Ca