Kỉ Niệm Nào Buồn

Lời bài hát Liên Khúc: Phượng Buồn, Kỉ Niệm Nào Buồn – Tố My, Quốc Đại

Thông tin bài hát Tên bài hát: Liên Khúc: Phượng Buồn, Kỉ Niệm Nào Buồn