Huỳnh Nghĩa Đạt / Yida Huang / 黄义达

Lời bài hát Cô gái ấy nói với tôi ( 那女孩对我说 ) – Huỳnh Nghĩa Đạt / Yida Huang / 黄义达

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cô gái ấy nói với tôi ( 那女孩对我说