Em Sợ Người Ta

Lời bài hát Liên Khúc: Trăng Ngọc, Em Sợ Người Ta – Cẩm Ly, Quốc Đại

Thông tin bài hát Tên bài hát: Liên Khúc: Trăng Ngọc, Em Sợ Người Ta