Duyên Tình

Lời bài hát Duyên Tình – Hương Lan

Thông tin bài hát Tên bài hát: Duyên Tình Ca sĩ: Hương Lan Sáng tác:

Lời bài hát Duyên Tình – Trường Sơn, Kim Thư

Thông tin bài hát Tên bài hát: Duyên Tình Ca sĩ: Trường Sơn, Kim Thư

Lời bài hát Duyên Tình – Thiên Tôn, Quỳnh Vi

Thông tin bài hát Tên bài hát: Duyên Tình Ca sĩ: Thiên Tôn, Quỳnh Vi