Chầm chậm thích em

Lời bài hát Chầm Chậm Thích Em – Lý Chí An

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chầm Chậm Thích Em Ca sĩ: Lý Chí

Lời bài hát Chầm chậm thích em – Trịnh Vân Long & Vương Tích

Thông tin bài hát Tên bài hát: Chầm chậm thích em Ca sĩ: Trịnh Vân