Bờm Ơi

Lời bài hát Bờm Ơi – Đỗ Hoàng Dương

Thông tin bài hát Tên bài hát: Bờm Ơi Ca sĩ: Đỗ Hoàng Dương Sáng

Lời bài hát Bờm Ơi – Ngô Lan Hương

Thông tin bài hát Tên bài hát: Bờm Ơi Ca sĩ: Ngô Lan Hương Sáng