171

Lời bài hát I’m (내가 저지른 사랑) – Shin Hyun Woo

I'm (내가 저지른 사랑) - Shin Hyun Woo

I'm (내가 저지른 사랑) - Shin Hyun Woo

Thông tin bài hát

Tên bài hát: I’m (내가 저지른 사랑)
Ca sĩ: Shin Hyun Woo
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 05/11/2018
Thể loại: Pop/Pop Ballad

 

Lời bài hát I’m (내가 저지른 사랑) – Shin Hyun Woo

떠나거든 내 소식이 들려오면
이제는 모른다고 해줘
언제나 내 맘속에서
커져만 갔던 너를
조금씩 나도 지우려 해
사랑해 라고 말하고 싶었지만
늘 미안하다고만 했던 나
잊고 잊혀지고 지우고
처음 만난 그때가 그리워진 사람
다시 못 올 몇 번의 그 계절
떠나버린 너의 모습을
지우고 버리고 비워도
어느 새 가득 차버린 내 사랑
안 된다고 사랑하면 안 된다고
하지만 우린 함께했지
언제나 내 마음이라
사랑하던 맘이라
그리 아파할 줄 몰랐어
미안해 라고 안아주고 싶지만
점이 돼버린 그 뒷모습
잊고 잊혀지고 지우고
처음 만난 그때가
그리워진 사람
다시 못 올 몇 번의 그 계절
떠나버린 너의 모습을
지우고 버리고 비워도
어느 새 가득 차버린 내 사랑
모든 게 나 때문인데
왜 네가 더 힘들어
네가 왜 내 맘을 위로해
잊고 잊혀지고 지우고
처음 만난 그때가 그리워진 사람
다시 못 올 몇 번의 그 계절
떠나버린 너의 모습을
지우고 버리고 비워도
어느 새 가득 차버린 내 사랑

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *