Vương Tranh Lượng, Úc Khả Duy

Lời bài hát Tinh Nguyệt – Vương Tranh Lượng, Úc Khả Duy

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tinh Nguyệt Ca sĩ: Vương Tranh Lượng, Úc