Vương Anh Tú, Hoàng Anh Tùng

Lời bài hát Yêu Không Cần Hứa – Vương Anh Tú, Hoàng Anh Tùng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Yêu Không Cần Hứa Ca sĩ: Vương Anh