V.O.S

Lời bài hát End Of The Day – V.O.S

Thông tin bài hát Tên bài hát: End Of The Day Ca sĩ: V.O.S Sáng

Lời bài hát Cry (울어) – V.O.S

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cry (울어) Ca sĩ: V.O.S Sáng tác: unknown