Út Nhị Mino

Lời bài hát Tự Em Sai – Út Nhị Mino

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tự Em Sai Ca sĩ: Út Nhị Mino

Lời bài hát Nơi Em Về Làm Dâu – Út Nhị Mino

Thông tin bài hát Tên bài hát: Nơi Em Về Làm Dâu Ca sĩ: Út

Lời bài hát Sao Chưa Thấy Anh Về – Út Nhị Mino

Thông tin bài hát Tên bài hát: Sao Chưa Thấy Anh Về Ca sĩ: Út

Lời bài hát Lỡ Duyên Tủi Phận – Út Nhị Mino

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lỡ Duyên Tủi Phận Ca sĩ: Út Nhị

Lời bài hát Hứa Rằng Anh Là Chồng Em – Út Nhị Mino

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hứa Rằng Anh Là Chồng Em Ca sĩ:

Lời bài hát Câu Chuyện Đầu Năm – Út Nhị Mino

Thông tin bài hát Tên bài hát: Câu Chuyện Đầu Năm Ca sĩ: Út Nhị