Trish Thùy Trang

Lời bài hát Rhythm Of The Rain – Trish Thùy Trang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Rhythm Of The Rain Ca sĩ: Trish Thùy

Lời bài hát Crossing Over – Trish Thùy Trang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Crossing Over Ca sĩ: Trish Thùy Trang Sáng

Lời bài hát Lie To Me – Trish Thùy Trang

Thông tin bài hát Tên bài hát: Lie To Me Ca sĩ: Trish Thùy Trang