Thế Sơn, Trình Lâm, Tiến Dũng

Lời bài hát Cô Thắm Về Làng – Thế Sơn, Trình Lâm, Tiến Dũng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cô Thắm Về Làng Ca sĩ: Thế Sơn,