Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hồng Nga, Út Trà Ôn, Diệp Lang, Phương Quang