Thái Khiết Linh, Jin Tuấn Nam

Lời bài hát Ưng Thì Nói (Cha Cha Cha) – Thái Khiết Linh, Jin Tuấn Nam

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ưng Thì Nói (Cha Cha Cha) Ca sĩ:

Lời bài hát Theo Em Về Phương Nam – Thái Khiết Linh, Jin Tuấn Nam

Thông tin bài hát Tên bài hát: Theo Em Về Phương Nam Ca sĩ: Thái

Lời bài hát Ưng Thì Nói – Thái Khiết Linh, Jin Tuấn Nam

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ưng Thì Nói Ca sĩ: Thái Khiết Linh,

Lời bài hát Muốn Cưa Hay Được Cưa – Thái Khiết Linh, Jin Tuấn Nam

Thông tin bài hát Tên bài hát: Muốn Cưa Hay Được Cưa Ca sĩ: Thái