Phạm Thanh Thảo, Phạm Khánh Hưng

Lời bài hát Tình Là Thế – Phạm Thanh Thảo, Phạm Khánh Hưng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tình Là Thế Ca sĩ: Phạm Thanh Thảo,