Ninh Dương Lan Ngọc, HuyR

Lời bài hát Tết Yêu, Tết Ghét – Ninh Dương Lan Ngọc, HuyR

Thông tin bài hát Tên bài hát: Tết Yêu, Tết Ghét Ca sĩ: Ninh Dương