Nguyễn Tuấn

Lời bài hát Hoa Thay Màu – Nguyễn Tuấn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Hoa Thay Màu Ca sĩ: Nguyễn Tuấn Sáng

Lời bài hát Một Cõi Đi Về – Nguyễn Tuấn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Một Cõi Đi Về Ca sĩ: Nguyễn Tuấn