Lưu Ánh Loan, Hồng Quyên

Lời bài hát Ngày Tết Quê Em – Lưu Ánh Loan, Hồng Quyên

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngày Tết Quê Em Ca sĩ: Lưu Ánh