Lương Gia Hùng, DJ Lê Đình Thọ

Lời bài hát Anh Buông Tay Rồi Em Đi Đi (Remix) – Lương Gia Hùng, DJ Lê Đình Thọ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Anh Buông Tay Rồi Em Đi Đi (Remix)