Lâm Tuấn Kiệt

Lời bài hát 江南 / Giang Nam – Lâm Tuấn Kiệt

Thông tin bài hát Tên bài hát: 江南 / Giang Nam Ca sĩ: Lâm Tuấn

Lời bài hát 裂缝中的阳光 / Ánh Sáng Qua Khe Hở – Lâm Tuấn Kiệt

Thông tin bài hát Tên bài hát: 裂缝中的阳光 / Ánh Sáng Qua Khe Hở Ca