Khánh Trung, Phạm Trưởng

Lời bài hát Ngày Ngày Tháng Tháng – Khánh Trung, Phạm Trưởng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ngày Ngày Tháng Tháng Ca sĩ: Khánh Trung,