Huy Vạc, Ngô Duy Dương, Melomix

Lời bài hát Mùa Xa Em – Huy Vạc, Ngô Duy Dương, Melomix

Thông tin bài hát Tên bài hát: Mùa Xa Em Ca sĩ: Huy Vạc, Ngô