Hồng Phượng, Thiện Hảo

Lời bài hát Xuân Mang Tình Yêu – Hồng Phượng, Thiện Hảo

Thông tin bài hát Tên bài hát: Xuân Mang Tình Yêu Ca sĩ: Hồng Phượng,

Lời bài hát Miền Tây Xuân Tình – Hồng Phượng, Thiện Hảo

Thông tin bài hát Tên bài hát: Miền Tây Xuân Tình Ca sĩ: Hồng Phượng,