Hồ Khắc Tùng, Nhiều Nghệ Sĩ

Lời bài hát Liên Khúc Lý – Chúc Tết Miền Tây – Hồ Khắc Tùng, Nhiều Nghệ Sĩ

Thông tin bài hát Tên bài hát: Liên Khúc Lý – Chúc Tết Miền Tây