Duy Khiêm, Yung, Lê Quang Phú

Lời bài hát Ván Xưa (Lofi Version) – Duy Khiêm, Yung, Lê Quang Phú

Thông tin bài hát Tên bài hát: Ván Xưa (Lofi Version) Ca sĩ: Duy Khiêm,