Đỗ Quốc Hùng

Lời bài hát Cà Phê, Thuốc Lá Và Những Ngày Vui – Đỗ Quốc Hùng

Thông tin bài hát Tên bài hát: Cà Phê, Thuốc Lá Và Những Ngày Vui