Cổ Cự Cơ

Lời bài hát 美少女梦工场之真三国无双/ Sailor Moon’s Dream Workshop Dynasty Warriors – Cổ Cự Cơ

Thông tin bài hát Tên bài hát: 美少女梦工场之真三国无双/ Sailor Moon’s Dream Workshop Dynasty Warriors Ca

Lời bài hát 好想好想 (中视情深深雨濛濛插曲)/ Rất Nhớ Rất Nhớ (Nhạc Phim Tân Dòng Sông Ly Biệt) – Cổ Cự Cơ

Thông tin bài hát Tên bài hát: 好想好想 (中视情深深雨濛濛插曲)/ Rất Nhớ Rất Nhớ (Nhạc Phim