Bùi Thúy, Trần Hữu Tuấn

Lời bài hát Nắng Ấm Quê Hương – Bùi Thúy, Trần Hữu Tuấn

Thông tin bài hát Tên bài hát: Nắng Ấm Quê Hương Ca sĩ: Bùi Thúy,